JURIDISK MEDDELELSE
Velkommen til webstedet www.perfectacoustic.dk, der drives af XL Gasztrobusz Kft. (herefter: Hjemmesiden). Læs venligst denne juridiske meddelelse (herefter: juridisk meddelelse) omhyggeligt, før du bruger webstedet. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du alle betingelserne i den juridiske erklæring.
Data fra operatøren af ​​webstedet (herefter: operatør):
• Navn: XL Gastrobusz Limited Liability Company
• Hovedkvarter: 2315 Szigethalom, Dob gade 4.
Skattenummer: 25702228-2-13
• Firmanummer: 13-09-181969; Metropolitan Court of Registration
• E-mail: [email protected]
Data fra webstedets hostingudbyder:
• Navn: ELIN.hu Kft
Hovedkvarter: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
Firmaets registreringsnummer: 08-09-016359
Skattenummer: 14315754-2-08
E-mail: [email protected]
Indhold og brug af hjemmesiden
Via hjemmesiden giver operatøren mulighed for, at brugeren kan bruge de tjenester, der er tilgængelige på hjemmesiden.
De data og informationer, der gemmes/vises på hjemmesiden, er kun til informationsformål. Brugerens beslutning og adfærd baseret på oplysningerne på hjemmesiden er udelukkende brugerens ansvar.
Operatøren forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre indholdet, der vises på hjemmesiden, samt at ændre dets tilgængelighed, samt at suspendere eller permanent afslutte driften af ​​hjemmesiden. Ydermere kan operatøren til enhver tid ændre denne juridiske erklæring, hvilket brugeren under alle omstændigheder kan få kendskab til gennem en meddelelse offentliggjort på webstedet.
Ansvar for indholdet af hjemmesiden
Operatøren gør alt for at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede, og tager desuden alle rimelige og forventede foranstaltninger for at sikre sikker drift af hjemmesiden. Samtidig kan det ske, at uautoriseret adgang og/eller ændringer finder sted på Hjemmesiden, uanset hjemmesidens operatør.
Medmindre andet er fastsat ved lov, er operatøren ikke ansvarlig for nogen skade eller anden ulempe eller tab som følge af ukorrekthed, ufuldstændighed, unøjagtighed, tvetydighed eller mangel på aktualitet af oplysningerne på webstedet eller de materialer, der er placeret der, såvel som deres indirekte eller direkte brug, såvel som Hjemmesiden, den opstår på grund af eller i forbindelse med dens ubrugelige tilstand, eller dens ukorrekte drift, mangel eller mulig funktionsfejl. Desuden påtager operatøren sig intet ansvar for webstedets sikkerhed, dets frihed fra computervirus, spyware og andre skadelige programmer. Operatøren anbefaler, at webstedsbrugere tager de nødvendige forholdsregler: brug virus- og spywarebeskyttelsessoftware med en opdateret database, installer sikkerhedsopdateringer til operativsystemet.
Ved at bruge hjemmesiden accepterer alle brugere denne juridiske meddelelse om brugen af ​​hjemmesiden og anerkender, at de bruger hjemmesiden på egen risiko.
Immaterielle rettigheder relateret til hjemmesiden
Alt materiale placeret på webstedet, hele dets tekstmæssige, grafiske og andet indhold, webstedets struktur, dets kildekode og enhver anden intellektuel ejendom er beskyttet af ophavsret eller anden juridisk beskyttelse. Enhver brug af indholdet af hjemmesiden eller anden intellektuel ejendom tilhørende operatøren er kun mulig med forudgående skriftlig tilladelse fra operatøren.
Ud over varemærke-, copyright- og civilretlige krav kan uautoriseret brug af indholdet på hjemmesiden også resultere i sanktioner defineret i straffeloven.
Relaterede websteder
Operatøren påtager sig intet ansvar for indholdet, data- og informationsbeskyttelsespraksis på eksterne websteder, der er tilgængelige fra webstedet som et springpunkt. Hvis operatøren bliver opmærksom på, at den linkede side eller link krænker tredjeparters rettigheder eller gældende love, vil den straks fjerne linket fra hjemmesiden.
Diverse Bestemmelser
Operatøren er til enhver tid berettiget til ensidigt at ændre denne juridiske erklæring. Den mulige ændring træder i kraft samtidig med, at den vises på hjemmesiden.
Denne juridiske erklæring skal fortolkes og opfyldes i overensstemmelse med reglerne i ungarsk lov.
De kompetente ungarske domstole er udelukkende kompetente til at løse alle juridiske tvister, der opstår fra denne juridiske erklæring.
Ugyldige, ugyldige, ugyldige eller ikke-gennemførlige dele af den juridiske erklæring påvirker ikke gyldigheden, effektiviteten og håndhævelsen af ​​andre bestemmelser i den juridiske erklæring.
Budapest, 2023.